Angelababy九月再登刊 置身巴黎古堡演绎欧式古典美 (/5)发布日期:2017-9-4 15:07   浏览:759

近日,Angelababy在时尚之都巴黎拍摄的一组杂志大片曝光。Angelababy置身欧式古堡,探密于古典秘籍中,复古暗黑元素让baby神秘感十足。

收藏 分享